REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy prowadzany pod adresem www.sklep-ik.pl jest własnością firmy:

IK Andrzej Mackiewicz
ul. Kordeckiego 42A
60-144 Poznań
NIP: 7181634863
Regon: 301420350
zarejestrowanej w CEIDG

Sklep internetowy sklep-ik.pl prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyłącznie wysyłkowej artykułów pasmanteryjnych, na zasadach opisanych w Regulaminie.

§2 Składanie zamówień

Zamówienia na towary oferowane przez sklep-IK, składane są za pomocą portalu internetowego www.sklep-ik.pl.

Zamówienie jest składane w momencie kliknięcia „Złóż Zamówienie”. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu.

Umowę sprzedaży na odległość uważa się za zawartą w momencie automatycznego wysłania maila potwierdzającego złożenie zamówienia, na adres klienta, który został podany w czasie wypełniania formularza kontaktowego lub w czasie rejestracji.

§3 Cena i płatność

Ceny w sklepie, widoczne przy produktach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Ceny w sklepie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podane są w Pomocy w zakładce Koszty Dostawy.

Ceną ostateczną jest cena widoczna w podsumowaniu zamówienia.

Klient ma możliwość dokonania płatności w następujący sposób:

– przelew na wskazane konto bankowe

– płatność przy odbiorze

– płatność PayU (z internetowego bankowego konta Klienta lub z karty kredytowej)

W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy pobrań) i jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

W przypadku kiedy zamówienie „za pobraniem” nie zostanie przez Klienta odebrane, przy jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem, zastrzegamy  sobie prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień tego Klienta za pobraniem, wymagając płatności z góry.

§4 Wysyłka

Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firmy wysyłkowych (np. Poczta Polska lub Inpost Paczkomaty)

Formę wysyłki Klient wybiera w momencie składania zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z ofertą (w szczególności nowego i bez wad, chyba że opis przedmiotu wskazuje inaczej).

§5 Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową, w przeciągu 24 miesięcy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru. Należy wówczas przesłać do Sklepu, reklamowany towar. Przed wysykłą towaru sugerujemy kontakt mailowy na sklep@sklep-ik.pl wraz z opisem przedmiotu reklamacji. W ciągu 3 dni roboczych Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Klient przesyła reklamowany produkt na adres:

IK Andrzej Mackiewicz
ul. Kordeckiego 42A
60-144 Poznań

W przypadku uznanej reklamacji w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem, pieniądze zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot obejmuje wartość reklamowanego towaru wraz z kosztami wysyłki (w kwocie równej najtańszej formie wysyłki dostępnej w sklep-ik.pl).

§6 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta jest 14 dni od momentu odebrania przesyłki na zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podawania przyczyny.
Do przesyłki ze zwracanymi towarami należy dołączyć pisemne oświadczenie o chęci zwrotu (nie jest konieczne podanie przyczyny) oraz numer konta, na który zwrot pieniędzy ma zostać dokonany. Wzór oświadczenia można pobrać w formie Word DOC lub PDF

Odesłanie towaru lub całego zamówienia następuje na koszt kupującego. Może on wybrać dowolną formę wysyłki (najwygodniejszą dla siebie). Sugerujemy aby była to przesyłka rejestrowana (polecona).

Klient przesyła produkt na adres:

IK Andrzej Mackiewicz
ul. Kordeckiego 42A
60-144 Poznań

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

W ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem, pieniądze za wartość zwróconego towaru zostaną przelane na konto lub nastąpi zwrot środków na kartę płatniczą, jeśli taka była forma zapłaty. Cała kwota zwracana jest tylko w przypadku odesłania całego zamówienia. Wtedy też zwracany jest koszt transportu w wysokości odpowiadającej najtańszej formie przesyłki oferowanej przez nasz sklep. Jeżeli zwracana jest tylko część zamówienia, kupujący otrzymuje zwrot kosztów oddawanych towarów bez kosztów transportu. Za zgodą Klienta zwrot może mieć formę kodu rabatowego na daną kwotę.

§7 Ochrona danych osobowych

Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie na stronie www.sklep-ik.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia oraz informacyjnych w formie wysyłanego drogą mailową newslettera. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych z bazy. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody. Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych, Sklep nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§8 Kodeks dobrych praktyk

Zgodnie z art. 2 pkt 5. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Kodeks dobrych praktyk to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Mimo iż firma IK Andrzej Mackiewicz nie należy do żadnej z grup branżowych stanowiącej takie praktyki, z dużym zaangażowaniem pracujemy nad dobrymi relacjami z Klientami oraz uczciwą konkurencją na rynku.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§10 Prawa autorskie

Zabrania się, bez pisemnej zgody właściciela sklepu, kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na stronie sklepu (w szczególności zdjęci i opisów).

§11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji na stronie www.sklep-ik.pl. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu będą miały zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Klienta.